• Last Seen: 5 hrs ago
  • Joined: 2 yrs ago
  • Posts: 157 ( / day)
  • VMs: 2

Status

Recent Statuses

1 day ago
Current An acid trip is an isekai. Change my mind.
5 likes
2 mos ago
So, which one of us is gonna be the brave soul to explain how George Lucas beat-for-beat copied Joseph Campbell's work when he was making Star Wars in the 70s?
2 mos ago
Thanks to the All Lives Matter riots as a result of Chauvin's trial results, guess who got a brand new PS5?
4 likes
2 mos ago
You know, Bondeye, if this is what your dad did while you were growing up, that would explain a lot about you...
2 likes
2 mos ago
@Demonmiyu Select the part you want to recolor with the magic wand tool, then go to Window > Adjustments > Black & White. Make a new layer, set its Blend Mode to Overlay. Start recoloring.

Bio

Играње улога је увежбавање понашања које може бити неопходно у одређеним ситуацијама како би се испунила очекивања других или остварио неки лични, стручни или друштвени циљ. Играње улога се користи и у терапијске сврхе као техника самоосвешћивања и разумевања себе и других. Технику играња улога за потребе психодраме, развио је 1920. Јакоб Морено. Као Role Play Games (РПГ) постоји специфичан жанр друштвених и компјутерских игара путем којих се играчи стављају у улоге ликова из епске фантастике или научне фикције.

Рол плејинг је играње улога. Може се користи за увежбавање понашања како би се испунила очекивања или постигао циљ. Играње улога се може користити и у терапеутске сврхе ради понављања искуства из прошлости, али и стављања особе у другу улогу. Играњем улоге социјални радници често помажу клијентима да увежбавају стварне ситуације. Своју употребу има у различитим аспектима групног рада, образовању деце и менаџера и помагању појединцима да тестирају одређено понашање.

Note This feature is new and under construction

Visitor Messages

Jeddaven 1 mo ago
You smell like raw chicken probably idk
Dark Cloud 6 mos ago
Peep my account profile you did. Visitor Message now you have! hmhmhmh
© 2007-2017
BBCode Cheatsheet